Report
Characteristics of the Vietnamese business environment (in Vietnamese)

Evidence from a SME survey in 2015

Đây là lần thứ 6 điều tra về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thực hiện đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thuộc cả khu vực chính thức và phi chính thức ở Việt Nam. Kết quả từ các cuộc điều tra trước đây, bao gồm các năm 2005, 2007, 2009, 2011 và 2013 là động lực để UNU-WIDER đồng ý và đóng vai trò chính trong hợp tác với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Khoa kinh tế (DoE) Trường đại học Copenhagen cùng với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện tiếp cuộc điều tra năm 2015.

Cuộc điều tra được tiến hành bao gồm hoạt động phỏng vấn trực tiếp được thực hiện trong các tháng 6, 7 và 8 năm 2015. Đã có trên 2.600 DNNVV ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tây,1 Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An. Báo cáo này được xây dựng dựa trên các thông tin về các doanh nghiệp được điều tra từ năm 2005 trở lại đây và một số doanh nghiệp mới đã được bổ sung để thay thế cho một số doanh nghiệp không phản hồi trong các cuộc điều tra.

Các cuộc điều tra thực hiện 2 năm một lần là kết quả trong nỗ lực hợp tác nghiên cứu thực hiện thu thập và phân tích dữ liệu có tính đại diện của khu vực tư nhân tại Việt Nam. Điều này có nghĩa rằng không chỉ có các doanh nghiệp lớn và được đăng ký chính thức mới được đưa vào mẫu điều tra. Điều tra DNNVV này được xây dựng dựa trên các cơ sở dữ liệu hiện với nhiều ý tưởng khác tại Việt Nam tại Việt Nam nhằm thu thập dữ liệu và hiểu rõ sự biến động của DNNVV ở Việt Nam.

Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cái nhìn tổng quan về một số kết quả chính từ cuộc điều tra năm 2015 trong đó có so sánh với kết quả của vòng điều tra 2013 và các vòng điều tra trước đó. Báo cáo này không bao quát toàn bộ các thông tin thu thập được từ cuộc điều tra. Chúng tôi khuyến khích đọc giả tham khảo nội dung phiếu điều tra (có trên mạng) để hiểu rõ hơn các vấn đề được đưa ra.2 Một số nghiên cứu sâu về một số vấn đề liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam khai thác cơ sở dữ liệu từ cuộc điều tra đang 1 Hà Tây đã được sáp nhập vào Hà Nội từ đầu năm 2009. Tuy nhiên, trong báo cáo này Hà Tây vẫn được xem là một địa bàn riêng để tạo điều kiện cho việc so sánh với các kết quả của các năm trước. 2 Xem tại trang thông tin điện tử của UNU-WIDER https://www.wider.unu.edu/ để biết thêm về các trang có liên quan. 8 được tiến hành. Các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng các thông tin thu được từ mẫu điều tra của khoảng 2.600 DNNVV này và dữ liệu bảng có được từ điều tra 2005.